istridraj dari Allah

istridraj dari Allah

Nasehat Agama
LdiiAceh.org – Rezeki telah ditetapkan oleh Allah SWT bagi setiap hamba-hamba-Nya. Apa yang sudah dijatahkan rezeki kepada seseorang hampir dipastikan tidak akan berpindah ke tangan orang lain dan ...
0